Hackează meniul

Mecanism de coping pentru pierderea în greutate

Acest fapt, de altfel cu rădăcini în realitatea imediată, trimite cercetătorul sau chiar pe cel profan în materie — la întrebarea legitimă : există mecanismetehnici de a face faţă stressului, şi dacă da, cum anume funcţionează ele, cum pot fi optimizate, în aşa fel încît agenţii stressori — în mare parte inevitabili — să nu acţioneze necontrolat, haotic asupra noastră?

Răspunsul la această întrebare a fost dat în principal de două categorii de cercetători, unii care văd aceste lucruri prin perspectiva psihologiei cognitive, alţii — discipoli ai diverselor curente psihanalitice. Coping : caracteristici generale 1. Analiza acestei definiţii pune în evidenţă o caracteristică esenţială : copingul este ilustrarea faptului că stressul emerge numai din relaţia dintre subiect şi situaţie, fiind de neconceput în afara triadei acţiune- cogniţie-comportament dizadaptativ.

În ce priveşte caracteristicile copingului, paradigma cognitivistă porneşte de la cel puţin două premize esenţiale : 1 copingul presupune efort conştient, îndreptat asupra modului în care situaţia stressantă este percepută, prelucrată, stocată ; 2 copingul presupune o anumită procesualitate, etapizare, ce se concretizează în : - a anticiparea situaţiei evaluarea costului confruntării ; nu pot pierde greutatea pe vlcd b confruntarea propriu-zisă şi redefinirea situaţiei prin prisma confruntării ; - c analiza semnificaţiei personale a situaţiei post-confrun-tare.

Există o anumită ierarhie la nivelul structurii copingului : copingul de tip cognitiv intervine atunci cînd strategiile comportamentale mecanism de coping pentru pierderea în greutate devin ineficiente, prea costisitoare, atunci cînd posibilităţile de intervenţie concretă în mediu sunt limitate, sau cînd timpul necesar unei asemenea intervenţii este prea scurt.

Supra-estimarea şanselor de vindecare şi minimalizarea simptomelor ce anunţă un prognostic prost ex. Acest fenomen atinge un pierderea în greutate rk în cazul constituirii anumitor boli psihice, şi explică depărtarea tot mai accentuată de realitate a acestor pacienţi ex.

În practică, chiar şi aplicarea exclusivă şi neselectivă a unei singure tehnici adaptative, duce în mod inevitabil la dizadaptare şi rupere de realitate. Atribute esenţiale ale mecanismelor cognitive de coping la o persoană sănătoasă l-ar reprezenta aşadar flexibilitatea şi adecvarea.

Orientarea teleologică spre scop a mecanismelor de coping nu trebuie să prevaleze în principiu asupra flexibilităţii.

Fresh articles

Natura copingului În legătură cu natura copingului, acest aspect rămîne controversat în literatură. Unii autori Miller,Carver şi colab.

Alţii Lazarus şi Folkman,Miclea,Băban, îl văd ca pe un proces evolutivinclusiv în plan ontogenetic. Cea de-a 2-a variantă este cea care cîştigă vizibil teren astăzi, inclusiv pentru că susţine mai bine flexibilitatea. Forme de coping Se delimitează o clasificare clasică Lazarus şi colab.

Ultimele articole

Prima variantă, numită şi coping direct, este direcţionată pe analiza, rezolvarea, sau, dacă nu este posibil, minimalizarea situaţiei stressante. Ea ar cuprindeîn principal, strategiile de acceptare a confruntării cu agentul stressor.

Alţi autori concep copingul într-o manieră mult mai neomogenă, în esenţă multifactorială. Spre exemplu, Stone şi Neale îl văd ca fiind determinat de 8 factori catharsis, suport social, acceptare, acţiune directă, distragere, redefinirea situaţiei, relaxare, sentimente religioaseşi înşişi Folkman şi Lazarus procedează, înla o diversificare a structurii copingului 8 factori : confruntare, distanţare, autocontrol, căutarea suportului social, asumarea responsabilităţii, evadare-evitare, planificarea rezolvării problemei, reevaluare pozitivă.

mecanism de coping pentru pierderea în greutate

Revenind la clasificarea mecanism de coping pentru pierderea în greutate, să remarcăm inter-relaţia între cele două tipuri de coping, ele susţinîndu-se şi potenţîndu-se reciproc : copingul centrat pe emoţie crează condiţiile pentru soluţionarea în condiţii mai bune a problemei tensiunea ergică scadeiar copingul centrat pe problemă reduce distressul emoţional, printr-o evaluare mai realistă, decentrată de sentimentul neputinţei. Mai reprezentative ne apar aceste legături în cazul locusului de control, autoeficacităţii, robusteţei.

Trăsături imunogene de personalitateimplicate în coping 2. Locusul de control intern LCI reprezintă convingerea că responsabilitatea pentru eşecrespectiv meritul pentru succes stau în defectele, erorile, respectiv în aptitudinile şi calităţile persoanei respective, şi au o prea mică legătură cu întîmplarea sau factori de presiune din afară, în timp ce locusul de control extern LCE se referă la convingerea că sursa evenimentelor pozitive sau negative se găseşte în soartă, destin sau puterea altora.

Astfel, LCI ar fi protector în stressul psihic acut şi cronic Cohen, Edwards, ; Rotter,prin receptivitatea crescută a persoanei la informaţiile din mediu cu valoare adaptativă, prin rezistenţa la presiunile externe, ca şi prin gradul crescut de angajare în situaţie. Antonovsky cit.

Du-te Low-Carb

Alţi autori susţin, în consens, că LCE ar fi asociat cu o proporţie mai mare de insatisfacţii, şi cu o predispoziţie netă spre anxietate şi depresie Sarason şi colab. Este documentată, de asemenea, o relaţie de directă proporţionalitate între AE şi funcţionarea optimă a sistemului imun, în special a celulelor T, subpopulaţia NK autori cit.

Robusteţea hardiness — engl.

  • Pierderea în greutate poate provoca probleme de respirație
  • Motive care împiedică pierderea în greutate 28 ianuarie de Reteteslabit Pierderea în greutate este un proces — unul care nu se întâmplă întotdeauna atât de repede pe cât ați putea dori.
  • Politica De Confidențialitate 20 de sfaturi de slăbit de la persoanele care au pierdut de kilograme Pentru a vă revizui eforturile de a vărsa în cele din urmă anvelopa de rezervă, am adunat cele mai bune sfaturi și trucuri de la oameni care au pierdut de lire sterline sau mai mult.
  • Pierde mese de gătit lent
  • Program de slabire la sala
  • Adevărul despre modul în care stresul poate afecta pierderea în greutate

Limitele teoriilor cognitive asupra copingului În principal, cei care susţin limitele teoriei cognitive psihanalişti, psihiatri, dar şi unii medici somaticieni se prevalează de incompatibili- tatea între noţiuni ca prelucrare informaţională, restructurare cognitivă conştientă, etc.

Este evocat efectul stressor jucat de stimuli afectogeni puternici ex. După Shaffercitat de L. Inconştientul cognitiv ar avea certe proprietăţi informaţionale şi adaptative. Această controversă, între punctul de vedere psihiatric — psihanaliticşi cel al psihologiei cognitiveeste încă departe de a fi rezolvată. Această reconciliere se poate realiza într-o manieră mai mult sau mai puţin adaptativă, funcţie şi de gradul de maturizare a mecanismelor defensive.

În viziunea acestor autori, demersul acestor mecanisme este adesea distorsionant în finalitate nu facilitează uneori decît adaptarea de moment, iar alteori este chiar generator de simptome.

În plus,se aduc critici care ţin de însăşi esenţa teoriei psihanalitice : operarea implicită cu constelaţii şi mecanisme psihice inconştiente, deci nedemonstrabile. Utilitatea cunoaşterii mecanismelor adaptative în practica medicală. Tipuri psihocomportamentale cu risc. Alternative terapeutice Pentru medicul curant, ca şi pentru psiholog, cunoaşterea pattern-urilor adaptative favorite ale pacientului reprezintă un important avantaj, atît în re evaluarea prognosticului prin prisma grilei comporta- mentale, dar şi pentru aprecierea corectă a complianţei terapeutice.

Uneori se pot identifica la unii pacienţi adevărate tipuri de personalitate, cu vocaţie pentru incorporarea stressuluicum ar fi tipul A, C sau o tulburare precum alexitimia. Ulteriors-a dovedit faptul că trăsăturile caracteristice tipului A predispun la boală psihosomatică în general, prin suprasolicitarea compartimentelor psihic motivaţional, voliţional, afectiv, cognitiv, mai ales dacă aceasta este coroborată cu nerespectarea unui regim de viaţă sanogenetic, sau cu o vulnerabilitate înnăscută de organ meiopragie.

mecanism de coping pentru pierderea în greutate

Între modalităţile terapeutice mai frecvent folosite, s-ar situa psihoterapiile cognitiv-comportamentale, trainingul autogen şi chiar psihoterapia de grup cu analiza predilectă a factorilor de risc incriminaţi. Tipul C, pus în relaţie cu bolile neoplazice, a fost descris de Temoshokpe baza dimensiunii reprimare-vigilenţă.

El ar fi caracterizat prin asocierea unor mecanisme de represiune puternice pînă la incapacitatea de verbalizare şi chiar de recunoaştere a emoţiilorcu un complex de reacţii secundare, precum autodeprecierea, sentimente de neputinţă şi de pierdere a controlului.

Contrada, cit.

De ce se întâmplă

Alexitimia, descrisă pentru prima dată de J. Nemiah şi mai ales de P. Sifneos citaţi de G. Iamandescu consideră că principalul mecanism care ar putea fi invocat în aprecierea alexitimiei drept factor patogen, l-ar constitui posibilitatea redusă de exteriorizare prin verbalizare a suferinţei lor psihice sau somatice. Dacă în cazul alexitimiei primare, etiologia rămîne neclară componenta ereditară nefiind incriminată exclusivalexitimia secundară rezultă din modificări la nivelul stilului de coping, constituite prin intermediul învă-ţării sociale.

Se notează Cătălina Tudose,răspunsul bun la psihoterapiile suportive şi educaţionale, la unele terapii de grup, iar în tulburările psihosomatice asociate — utilitatea biofeedback-ului şi a terapiilor de relaxare. Deşi pattern-urile descrise pot explica o parte din dificultăţile pe care le întîmpină o serie de pacienţi, atît în raportul cu propria lor boală, cît şi în relaţia cu medicul, rămîne deschisă problema acelor pacienţi care nu se încadrează în categoriile menţionate, şi care, fără a avea, de altfel, o afectare psihică gravă, cu potenţial de ireversibilitate, se cantonează în mecanisme dizadaptative de coping.

În aceste cazuri, cele mai numeroase de altfel, se pune problema educării pacientului în direcţia însuşirii unui nou stil de viaţă, şi înarmarea sa cu mijloacele necesare pentru a accede şi a se menţine la acest palier.

Motive care împiedică pierderea în greutate

Pentru realizarea acestui obiectiv, consecutiv identificării mecanismelor dizadaptative inclusiv a dinamicii acestorase poate trece la o formă de psihoterapie adecvată necesităţilor şi posibilităţilor pacientului.

Cîteva orientări în această direcţie ar merita menţionate după Holdevici, : - psihoterapia experienţială : consideră omul ca pe o entitate activă, autoafirmativă, cu un potenţial latent cert. Nu se urmăreşte neapărat strict vindecarea simptomelor actuale, ci perfecţionarea, atingerea unui nivel superior de conştiinţă, accentuîndu-se pe contextul de viaţă în care are loc psihoterapia, pe raportul de simetrie egalitate între psihoterapeut şi client.

Prin tehnici de exprimare liberă a Eului dramatice, de imaginaţie dirijată, etc.

mecanism de coping pentru pierderea în greutate

Trecerea la terapie este precedată de analiza stărilor Ego-ului şi de alcătuirea unei egograme. Analiza relaţiilor interpersonale şi tentativa de restructura-re comportamentală implică analiza dinamicii stărilor Eului şi modificarea scenariilor de viaţă. Acest obiectiv poate fi realizat şi cu ajutorul hipnozei, în vederea obţinerii regresiei de vîrstă, necesară acestor schimbări.

Toate aceste forme de psihoterapie, alături de psihanaliză, şi fără a epuiza paleta extrem de largă de psihoterapiiau vocaţie adaptativă, în primul rînd prin restructurarea mecanismelor de coping, dar şi prin creşterea disponibilităţii generale a subiectului la autocunoaştere şi autoformare.

Utilizarea lor la bolnavii psihosomatici reprezintă un aport extrem de valoros în remodelarea unor comportamente nocive pentru sănătate, ele valorizînd suplimentar colaborarea cu psihologul, şi optimizînd intervenţia terapeutică. Română de Sănătate Mintală, 6, Journal mecanism de coping pentru pierderea în greutate Personality and Social Psychology, 1, Neufeld ed. ALL, Bucureşti. Infomedica, Bucureşti. Press, Tokyo.

Ştiinţifică, Bucureşti. Gorgos red. Medicală, Bucureşti. Download file.

Adevărul despre modul în care stresul poate afecta pierderea în greutate Am auzit cu toții despre mâncarea stresantă sau mâncarea confortabilă. Iată cum stresul ar putea să te împiedice de obiectivele de slăbire. Imparte asta Creați un feed personalizat și marcați preferatele. Ai deja un cont? Creați un feed personalizat și marcați preferatele.