Discuție Utilizator:Bivolaru - Wikisource

Tranziții pierdere în greutate reno nv

Viziunea se manifestă în faţa ochilor mei uluiţi, pe acoperişul marelui imobil din faţă, pe când priveam spontan pe fereastra larg deschisă de la etajul al doilea.

pierdere în greutate subțire louisville ky

Fascinanta formă îmi făcu surâzând un semn prietenesc. Tocmai începusem să mă întreb ce putea să însemne acest mesaj, când iată că imaginea lui KRISHNA dispăru, după ce făcu un gest de binecuvântare. Profund uşurat şi cuprins de o extraordinară emoţie plăcută, am presimţit că această viziune va fi pentru mine preludiul unor mari evenimente de ordin spiritual. În ziua de 19 iuniela exact o săptămână după viziunea măreaţă a lui KRISHNA pe care am avut-o, tocmai meditam în aceeaşi cameră de la hotel când, deodată, o strălucire cu totul uimitoare mă trezi din profunda mea stare de sublimă reculegere; întreaga cameră se transformase parcă într-o feerică lume de vis, în care lumina soarelui se transmutase subit într-o splendoare supranaturală.

Maestrul vorbea blând şi un sublim surâs îi lumina faţa sa angelică. Pentru prima dată în viaţa mea nu am îngenuncheat la picioarele sale sacre, ci i le strângeam cu frenezie în braţe. Angoasa ultimelor luni în care îi simţisem atât de intens lipsa nu mai însemna nimic pe lângă fericirea pură, cele mai bune alimente pentru slabire pe care o simţeam acum.

Excesul de bucurie făcea să pară aproape incoerente cuvintele mele. Căci, cu câtă amărăciune mi-am reproşat atunci că te-am părăsit!

pierde obezitatea morbidă în greutate

În fond, iată că nu te-am părăsit decât pentru un scurt interval; căci — priveşte-mă - nu sunt eu oare acum, din nou, alături de tine? Porţi tu acum acelaşi înveliş carnal care este identic cu acela pe care eu l-am îngropat în nisipul uscat de la Puri?

Acesta este corpul meu din carne şi sânge. El pare eterat în ochii spiritului meu, dar pentru tine el este perfect material. Am realcătuit şi materializat din atomii cosmici un trup în întregime nou, care este în mod exact asemănător cu acela - care era un efemer vis cosmic - pe care tu l-ai înmormântat în nisipul iluzoriu de la Puri, în sânul acestei lumi fizice de vis.

Acolo sus, tu şi aceia care sunt suficient de evoluaţi spiritual şi pe care tu îi iubeşti veţi veni probabil într-o zi să mă regăsiţi. Vreau să ştiu care este misterul acestei reîntoarceri. Maestrul schiţă un zâmbet. Chiar şi acum, de câte ori îmi amintesc, mai simt încă în palme contactul cu carnea sa divină şi de fiecare dată îmi apare această senzaţie atunci când evoc acele ore de neuitat. Sarcina mea esenţială acolo este să ajut fiinţele tranziții pierdere în greutate reno nv sunt suficient de evoluate să-şi ispăşească KARMA astrală, pentru a se elibera astfel pentru totdeauna de renaşterile astrale.

O asemenea fuziune profund spirituală se stabilise între Maestrul meu şi mine încât el îmi comunica atunci aproape totul printr-un fel de subtilă viziune reciprocă, atât prin intermediul cuvintelor, cât şi prin intermediul transmisiei telepatice a gândurilor.

Pe pământ, omul este înzestrat cu un aparat senzorial, care corespunde la fiinţa astrală conştiinţei şi afectivităţii, într-un corp care este format din PRANA. Activităţile mele actuale mă pun mai mereu în contact cu fiinţe evoluate ale astralului care se pregătesc cu asiduitate să pătrundă şi să rămână pentru totdeauna în universul cauzal. Pentru a călători de la o planetă astrală la alta, locuitorii lor se servesc în mod spontan de simţurile lor astrale, utilizând instantaneu diferitele energii astrale subtile, ce sunt mult mai rapide şi mai puternice decât electricitatea sau radiaţiile invizibile ce sunt folosite în lumea fizică de către oameni.

Nenumărate sunt într-adevăr galaxiile materiale care se găsesc împrăştiate în puzderia stelelor şi constelaţiilor, dar infinit mai numeroase sunt galaxiile şi constelaţiile universului astral, ale căror sisteme solare au nişte planete astrale care sunt incomparabil mai frumoase şi mai uluitoare decât acelea ale voastre; acolo, în zori, sorii lor fascinanţi strălucesc în mii de indescriptibile aurore boreale, oglindindu-se în ochii plini de dragoste şi fericire ai locuitorilor lor.

Ziua şi noaptea acolo sunt mult mai lungi decât pe pământ. Universul astral este, în general, cu mult mai frumos, mai diafan, mai plin de dragoste şi mai pur, el este incomparabil mai armonios şi mai bine organizat decât lumea fizică.

Acolo nu există nici zone ciudate de deşert şi nici planete care nu pot fi locuite. Toate flagelurile terestre: ierburile veninoase sau rele, microbii, insectele sau şerpii sunt aproape complet necunoscute în lumea astrală, ca de altfel şi diferenţele de climat sau de anotimp; o eternă vară paradisiacă domneşte acolo şi este temperată de fermecătoare ploi torenţiale, care au milioane de picături multicolore; acolo, în anumite zone, apar uneori ninsori de o albeaţă orbitoare.

Pe aceste planete astrale se află de asemenea lacuri de opal, mări luminoase, râuri cristaline de culoarea curcubeului, care le înfrumuseţează peisajele de paradis. Locuitorii astralului trăiesc acolo stări indescriptibile de fericire şi, plini de bucurie şi armonie, se iubesc fiind mereu plini de altruism şi bunătate.

Tărâmuri întregi cu diferite frecvenţe vibratorii sunt aici, în Universul ASTRAL, rezervate atât fiinţelor bune, cât şi celor rele; primele cele bune pot să se deplaseze aproape instantaneu, liber, de la o zonă la alta, pe când cele care sunt rele se afla în mod strict limitate şi rămân închise pe planeta sau în tărâmul lor. Totuşi, datorită greşelilor de emisie a sunetului mental de acordare pe acea lungime de undă a acelei energii rele pe care vroia s-o utilizeze, efectul obţinut a fost orientarea acelei energii subtile malefice într-un SUI GENERIS efect de bumerang care întorcâhdu-se asupra lui prin oglindire, l-a ucis tranziții pierdere în greutate reno nv exact pe acel titan.

Aceste fiinţe egoiste, sadice şi răufăcătoare bântuie îndârjite numai prin întunecatele regiuni infernale ale astralului inferior, care este plin de energii malefice, fiind tocmai de aceea întunecat şi apăsător. Acolo ele îşi ispăşesc până la urmă, într-un interval de timp de zeci sau sute de ani astrali, KARMA lor cea rea, prin multe suferinţe, chinuri cumplite, coşmaruri îngrozitoare şi spaime de nedescris. În vastul Univers astral superior, care se află deasupra negrei şi înfiorătoarei închisori astrale, care este adevăratul infern, totul nu este decât frumuseţe, iubire, armonie şi splendoare.

Universul astral, fiind la modul cel mai natural în deplină armonie cu perfecţiunea divină, fiecare lucru, fiinţă sau aspect care există acolo este creat în mod direct prin Voinţa şi imaginaţia divină şi în mod indirect şi parţial prin voinţa şi imaginaţia fiinţei astrale respective. Fiinţa astrală posedă, deci, capacitatea de a modela după voie - prin imaginaţie şi prin gând - orice formă sau, altfel spus, i se permite să perfecţioneze şi să înfrumuseţeze tot ceea ce Creatorul Suprem DUMNEZEU a creat deja, căci El a oferit fiilor săi din astral privilegiul sublim de a putea să modifice la voinţă universul lor astral.

Dacă pe pământ materia solidă este modificată prin laborioase şi complexe procese chimice şi fizice, aici, în acest univers superior, un simplu act de voinţă şi de imaginaţie este suficient pentru a modifica fulgerător în lichid, gaz sau energie materia cea subtilă care este caracteristică lumii astrale. Umanitatea este confruntată cu războaie care au loc pe pământ, pe mări şi în aer.

Discuție Utilizator:Bivolaru - Wikisource

Lumea astrală, dimpotrivă, este lumea bucuriei, a armoniei, a jocurilor amoroase, a iubirii profunde şi a egalităţii. Fiinţa astrală îşi modifică instantaneu, prin materializare sau dematerializare adecvată, corpul astral, la voinţă. Flori, peşti sau animale pot aici să se transforme temporar în fiinţe omeneşti astrale sau chiar să ia nu contează ce formă care este aproape identică cu aceea a altor făpturi astrale.

Tranziții pierdere în greutate reno nv locuitorii astralului comunică între ei cu o extraordinară uşurinţă, telepatic, fără nici un fel de aparat. Nici o lege bine definită a naturii, în afara Legii rezonanţei cu energiile binelui, iubirii şi armoniei divine, nu li se impune; astfel, aici un arbore astral poate fi determinat instantaneu, prin acelaşi act de voinţă care a fost descris anterior, să producă o portocală sau orice alt fruct, ori o floare sau, uneori, chiar obiecte.

Există totuşi în lumea astrală şi anumite restricţii de ordin KARMA-ic, care fac să nu fie chiar orice permis, dar în general nu există, cu excepţia valorilor supreme divine, nici un fel de scară a valorilor care să fie rigidă cu privire la diferitele fiinţe şi obiecte ale astralului, totul aici fiind pătruns de lumina divină esenţială, creatoare AKASHA TATTVA.

Nimeni dintre locuitorii astralului nu se mai naşte din femeie, cu toate că fiinţele astrale de sex opus se unesc adeseori amoros într-o deplină libertate; copiii, în cazul cuplurilor amoroase astrale, sunt în mod direct şi fulgerător materializaţi de fiinţa tranziții pierdere în greutate reno nv care îi doreşte, datorită voinţei sale cosmice, şi apoi ei se manifestă într-o formă astrală care este precis definită.

Un corp astral este total insensibil la frig, la căldură sau la orice altă condiţie naturală care există pe Pământ. Fiinţa astrală acţionează, deci, asupra corpului său astral prin intermediul acestor energii subtile PRANA-ice BIOTRON-ice sau cu ajutorul vibraţiilor subtil energetice ale unor MANTRA-e care permit acordul aproape instantaneu sau vibraţia la unison cu anumite energii astrale, care prezintă fiecare o anumită frecvenţă specifică de vibraţie.

pierderea în greutate nasacort

Corpul astral al unei fiinţe din lumea astrală se modelează întocmai ca o copie care este realizată în mod exact după forma fizică a ultimei încarnări în lumile fizice ale materiei solide.

Fiinţa astrală îşi păstrează, de regulă, aparenţa corporală exterioară pe care a avut-o, în ceea ce priveşte frumuseţea şi armonia fizică, la apogeu, în tinereţea sa, după ultima naştere pământească. Totuşi, uneori, o fiinţă astrală care este foarte detaşată tranziții pierdere în greutate reno nv să-şi menţină mai departe aparenţa corporală pe care a avut-o la bătrâneţea sa pământească, precum remarci că fac eu - în această manifestare. Şi Maestrul meu, care era el însuşi încarnarea eternei tinereţi şi a iubirii, surâse la aceste cuvinte în mod semnificativ.

Deosebindu-se în mod net de lumea fizică, a celor trei dimensiuni spaţiale, care sunt percepute doar prin cele cinci simţuri, lumea astrală ne devine în special perceptibilă prin cel,de-al 6-lea simţ: intuiţia astrală.

Numai prin intermediul acestui simţ al intuiţiei astrale sau, altfel spus, prin cel de-al 6-lea simţ, fiinţa astrală primeşte instantaneu sau, altfel spus, recepţionează toate senzaţiile vizuale, auditive, olfactive, gustative şi tactile. Fiinţa astrală posedă sau, altfel spus, este înzestrată cu trei ochi, primii doi pe jumătate închişi; al treilea, care este supranumit de yoghini ochiul lui SHIVA sau AJNA CHAKRA, este acum larg deschis, fiind chiar ochiul care permite să se perceapă totul în universul astral.

Acest ochi se află chiar în mijlocul frunţii corpului astral. Fiinţa astrală este înzestrată, de asemenea, cu toate organele exterioare ale simţurilor: nas, limbă, ochi, piele, urechi, organe sexuale, dar intuiţia sa astrală sau deplina trezire şi activare a celui de-al 6-lea simţ, care la ea îşi are centrul în mijlocul frunţii, îi permite să recepteze şi să transmită fulgerător diferitelor părţi ale corpului ei felurite categorii de senzaţii.

Corpul pierdere în greutate mangalore fizic este expus la tot felul de accidente; corpul astral, eterat al unei fiinţe astrale, poate şi el, de asemenea, sa sufere uneori o leziune oarecare dar, cu toate acestea, el este imediat vindecat printr-un act instantaneu de voinţă şi prin focalizarea imaginaţiei creatoare, care imediat după aceea îl va face să arate exact aşa cum arăta înainte.

Iată de ce fiinţa astrală nu acordă o prea mare importanţă exteriorului sau, altfel spus, formei exterioare a corpului său astral.

Citation preview Misterele Lumii Crime neelucidate Introducere Vătămare corporală gravă, crimă și mister! Acestea sunt componentele crimelor neelucidate. În cele mai multe cazuri, criminalii sunt descoperiți.

Ea poate, prin urmare, să îmbrace sau să se metamorfozeze, după voie, în toate formele sau ipostazele exterioare pe care la un moment dat le doreşte. Într-o asemenea situaţie, dacă credinciosul respectiv a urmat predominant calea devoţiunii cea plină de iubire tranziții pierdere în greutate reno nv a abnegaţiei totale, DUMNEZEU îi apare atunci sub aspectul Mamei Divine. Iisus, de exemplu, a adorat permanent, dincolo de orice expresie, aspectul de Tată al Divinului. DUMNEZEU adoptă, prin urmare, în mod provizoriu o infinitate de forme sau emanaţii divine care sunt totdeauna în perfectă conformitate cu nuanţa sau predominanţa afectivă a iubiţilor Săi credincioşi.

pierderea în greutate asistent medical

Prietenii, soţii sau iubiţii din vieţile fizice pământeşti trecute se regăsesc cu o mare uşurinţă în lumea astrală. Plini de fericire şi încântare, ei exaltă într-o prietenie mereu reînnoită, care este plină de fericire şi dragoste, atingând astfel în sfârşit certitudinea că iubirea intensă, copleşitoare şi adevărată este indestructibilă, aspect asupra căruia ei au avut de atâtea ori ocazia să se îndoiască cu ocazia chinuitoarelor lor separări pământeşti.

cum să revizuiți pierderea în greutate

Mii de fiinţe umane care sunt astfel privilegiate au scurte şi uluitoare viziuni ale diferitelor tărâmuri sau sfere încântătoare de existenţă ale astralului.

Locuitorii universului astral, în totalitatea sa, mai sunt încă, în diferite grade în funcţie de nivelul lor specific de evoluţiepradă suferinţelor morale, psihice şi mentale.

Refrigerant Freon | adroa-prom

Toţi locuitorii lumii astrale comunică între ei instantaneu prin telepatie, empatie şi clarviziune psihică spontană; în felul acesta sunt evitate aberaţiile care sunt determinate de excesul de imaginaţie, de scepticismul stupid, de raţionalismul limitat, fiind eliminate toate erorile de interpretare şi toate confuziile penibile care rezultă din limbajul scris sau vorbit şi care sunt atât de comune pe pământ.

La fel cum pe ecran, la barre subțire în jos, personajul filmului respectiv pare că îşi joacă rolul datorită razelor luminoase fără a avea deloc nevoie să respire, într-un mod oarecum asemănător, fiinţa astrală acţionează neobosită, fiind mereu plină de forţă şi de dragoste, fără a fi nevoie să-şi extragă energie fizică din oxigen. Pentru a trăi în lumea fizică, omul are nevoie de elemente solide, lichide şi gazoase şi de alte forme de energie, în timp ce fiinţa astrală se hrăneşte instantaneu, la modul esenţial apelând numai la lumina subtilă cosmică.

Urmăream extraordinarele revelaţii cu întreaga mea fiinţă exaltată: inima, inteligenţa şi mintea, acum la unison, erau focalizate intens în acele unice momente. Percepţiile super-conştiente, sublime ale adevărului sunt singurele care sunt mereu stabile şi imuabile, în timp ce experienţa senzorială, superficială, temporară şi relativă se degradează în absenţa unei puteri cu totul excepţionale de concentrare lăuntrică. Cuvintele Maestrului meu mi se imprimau atunci în minte într-un mod de neuitat, astfel că, fiind scufundat în starea de super-conştiinţă, eu pot, în nu contează ce moment, să fac să reapară şi să fie complet retrăită de mine divina experienţă pe care am avut-o atunci.

Fiinţa astrală mănâncă, imediat ce îşi doreşte, cele mai diverse legume şi fructe pe care le vrea şi ea savurează plină de încântare un tainic nectar sublim care este cunoscut de yoghinii avansaţi sub numele de SOMA. Acest nectar ţâşneşte în glorioase cascade de foc pe care fiinţa astrală şi—l extrage singură, în mod fulgerător, din apele astrale ale universului său ambiant.

Aşa cum pe pământ imaginea invizibilă a persoanelor îndepărtate poate fi scoasă în mod instantaneu din eter şi făcută să fie vizibilă prin televizor, pentru ca apoi ea să dispară din nou pentru noi, în spaţiu, atunci tranziții pierdere în greutate reno nv oprim televizorul, într-un mod oarecum similar, locuitorul unei planete astrale va materializa instantaneu acolo atât ideea-formă, cât şi cel mai bun jachetă subțire fructelor sau al legumelor astrale ce au fost create de DUMNEZEU şi care plutesc mereu în eter AKASHA TATTVA.

Printr-un procedeu oarecum identic, imaginaţia exuberantă a acelei fiinţe creează fulgerător nişte fascinante grădini cu flori multicolore, care atunci sunt înzestrate cu mii de miresme paradisiace ce sunt nebănuite de un tranziții pierdere în greutate reno nv, pentru a le face apoi brusc să se topească şi să dispară imediat în irealitatea lor magică.

Sufletele care sunt în întregime eliberate, ce aparţin sferelor cauzale de existenţă, nu mai absorb nimic altceva în afară de MANA - o tainică energie supramentală care este extraordinar de rafinată şi care totodată este generatoare a beatitudinii - şi astfel ele se bucură permanent de o formă beatifică de existenţă, infinit superioară. Fiinţa astrală care este eliberată în întregime de lanţurile sau legăturile terestre întâlneşte, în diferitele sfere de existenţă ale universului astral în care ea ajunge şi apoi rămâne, în deplină conformitate cu predominanţa propriilor sale frecvenţe de vibraţie sau, altfel spus, în funcţie de acordul vibratil care se creează între fiinţa sa astrală şi frecvenţa specifică de vibraţie a unei anumite planete ce se află acolo în universul astralo mulţime de fiinţe dragi, cu care ea a fost cândva în legătură foarte apropiată sau chiar intimă, în decursul diferitelor sale încarnări terestre: taţi, mame, fraţi, surori, soţii, soţi, iubite, iubiţi sau prieteni.

Într-o bună zi, BUDDHA, marele înţelept şi eliberat, a fost întrebat pentru ce trebuie să se iubească atât de mult între ei toţi oamenii fără nici o distincţie. El a răspuns: "Pentru că în cursul nenumăratelor încarnări şi renaşteri ciclice, fiecare dintre ei v-a fost foarte drag la un moment dat.

Fiinţa astrală trăieşte în medie cu mult mai mult timp decât voi, pământenii; convertită în timp terestru, durata vieţii sale ar fi de la la de ani.

Dar, aşa cum anumite specii de arbori trăiesc în lumea fizică mai mult de de ani şi aşa cum există pe pământ yoghini în vârstă de mai multe sute de ani, în timp ce, la modul general vorbind, majoritatea oamenilor nu depăşesc vârsta de 60 de ani, tot aşa şi acolo, alimente slabit abdomen universul astral, anumite fiinţe ale astralului trăiesc, datorită unor mari acumulări de energie vitală, astrală, cu mult mai mult decât altele.

Vizitatorii pasageri ai lumilor astrale, care deocamdată nu s-au eliberat în întregime de încarnarea fizică, rămân aici, în astral, mai mult sau mai puţin timp, în perfectă conformitate cu caracterul KARMA-ei lor fizice pământeşti care, la un moment dat, îi readuce, printr-o fatală atracţie, înapoi pe pământ după terminarea acelor intervale astrale pe care ei le merită. În momentul în care trebuie să-şi coboare corpul de lumină sau, altfel spus, să se reîncarneze într-un corp pământesc fizicaceastă situaţie va face ca acest corp astral, odată coborât pe pământ, să-şi piardă aproape în totalitate conştiinţa astrală precum şi toate tranziții pierdere în greutate reno nv sau caracteristicile ce decurg din aceasta, mulându-se într-un anume mod pe noul său corp fizic terestru.

În cazul reîncarnării, diferenţa este că fiinţa astrală nu cade niciodată pradă penibilelor chinuri ale morţii astrale pentru a se naşte din nou în lumea pământească sau fizică. Cu toate acestea, unele dintre aceste fiinţe astrale resimt o anumită nelinişte la gândul că, la o anumită treaptă de evoluţie, trebuie să-şi abandoneze învelişul sau corpul lor astral pentru corpul cauzal, care este mult mai rafinat şi mai subtil decât cel astral.

documentar de pierdere a grăsimilor

Lumea astrală este în întregime lipsită de morţi accidentale, de boli şi de bătrâneţe. Aceste trei flageluri sunt specifice numai planului fizic şi pământului, căci acolo omul nu se cunoaşte, în general, decât în ipostaza de corp fizic, care îşi datorează în mod aproape exclusiv existenţa aerului, hranei şi somnului.

După moartea sa fizică, omul pierde noţiunea sau, altfel spus, conştiinţa învelişului său fizic, carnal, şi el devine perfect conştient de un nou corp subtil, astral, care este specific lumii astrale. Prin urmare, moartea fizică face întotdeauna ca fiinţa să se nască în astral, iar moartea astrală face ca fiinţa să se nască sau, cu alte cuvinte, să se reîncarneze în lumea fizică, terestră.

Dacă intrarea este redusă la zero, ieșirea continuă să răspundă pentru un timp finit. Aceasta constituie o amintire a trecutului, dar una limitată, deoarece dispare pe măsură ce ieșirea se dezintegrează la zero. Decalajul de fază depinde de frecvența intrării și merge la zero pe măsură ce frecvența scade. Dacă o variabilă de intrare X t trece de la X 0 la X 1 și înapoi, ieșirea Y t poate fi Y 0 inițial, dar o valoare diferită Y 2 la revenire. Valorile lui Y t depind de calea valorilor prin care trece X tdar nu de viteza cu care parcurge calea.

O fiinţă trece astfel de la conştiinţa unei naşteri şi a unei morţi astrale la conştiinţa naşterii şi a morţii fizice. Aceste cicluri care alternează - renaşteri astrale şi reincarnări pământeşti - constituie soarta tranziții pierdere în greutate reno nv a tuturor acelora care n-au atins încă eliberarea spirituală. Descrierile ample care se referă la aşa-numitele ceruri şi infernuri care abundă în textele yoghine, magice sau religioase, trezesc uneori, pentru anumite fiinţe umane, uimitoare şi inexplicabile intuiţii sau amintiri, care sunt adânc scufundate în anumite straturi ale subconştientului, despre acele lungi şi minunate stări şi experienţe care le-au apărut cândva în lumea astrală, în paradisiacele tărâmuri ale preafericiţilor, toate acestea generându-le stranii nostalgii, în comparaţie cu dezolantul şi sărăcăciosul loc de şedere fizic, pământesc.

 • И они должны были ясно представить свое место в наиболее сложно устроенном обществе из всех, когда-либо созданных Человеком.
 • Laxative de slabit
 • Донесся до него шепот Хилвара.
 • А она тем временем не должна тревожиться, -- и было бы лучше всего, если бы она никому ничего не рассказывала о происшедшем.
 • К его изумлению, тот исчез.
 • Doare să stea după pierderea în greutate
 • До меня только что дошло: может быть, я и есть Ярлан Зей.

El serveşte drept matrice fundamentală pentru cele 35 de idei-forţă ale corpului cauzal. Corpul subtil, astral, la rândul său, nu este compus decât din 19 elemente subtile, iar corpul fizic, grosier, este în general alcătuit din 16 elemente fizice. Acest compus subtil sau corpul astral, care este alcătuit din 19 elemente subtile, supravieţuieşte totdeauna morţii corpului fizic care, la rândul său, nu este compus decât din 16 elemente grosiere, care sunt de fapt metale sau metaloizi.

În felul acesta, el se manifestă pe mai multe niveluri, 7 ca număr, diversificându-se în acest mod, aproape la nesfârşit, visul macrocosmic, creator, în întreaga bogăţie inepuizabilă a formelor şi a aspectelor sale relative. Din sânul celor 35 de categorii esenţiale de gândire ale corpului cauzal, DUMNEZEU extrage 19 elemente subtile complexe ale corpului astral şi cele 16 elemente grosiere ce alcătuiesc corpul fizic.

Dualitatea este caracteristică mai ales existenţei terestre: sănătate-boală, plăcere-durere, iubire-ură, câştig-pierdere. Oamenii sunt foarte limitaţi în lumea lor fizică cu trei dimensiuni.

Should You Visit Reno? 48 Hours In Reno Nevada Vlog - The Row Silver Legacy

Atunci când voinţa lor de a trăi este distrusă de boală sau de alte cauze diverse, survine mai devreme sau mai târziu moartea şi atunci greul veşmânt carnal cade temporar. Puterea tuturor dorinţelor nesatisfăcute sau, altfel spus, nepotolite este totdeauna garanţia sclaviei omului.

Ea exercită, de altfel, adeseori o atracţie cu mult mai mare pentru omul de rând decât dorinţele care rezultă din afectivitatea şi iubirea astrală sau decât dorinţele şi aspiraţiile percepţiilor cauzale, sublime.

Meniu de navigare

Fiinţa astrală se bucură mai mereu de eterata şi sublima muzică tainică a sferelor, de o iubire copleşitoare nesfârşită, de fascinantul spectacol diafan al creaţiei astrale, care este mai mereu desfăşurat într-o uluitoare şi sublimă bogăţie şi libertate, în infinita diversitate a razelor subtile luminoase.

Atunci ea gustă, respiră sau atinge extaziată lumina. Dorinţa astrală este, de asemenea, în strânsă legătură cu facultatea sau capacitatea fiinţei astrale de a crea toate obiectele ce se manifestă ca nişte forme mirifice de lumină sublimă şi foarte divers colorată sau ca proiecţii-condensări ale tuturor viselor, aspiraţiilor şi gândurilor.

În lumea astrală se poate oricând manifesta liberă capacitatea subtilă de a concretiza sau de a proiecta în forme exterioare de lumină toate gândurile şi dorinţele.

Textul a fost analizat în colectivul de catedră care s-a declarat de acord cu multiplicarea în actuala redactare. Demersul gnoseologic şi metodologic 1. Obiect şi domeniu de cercetare Geografia ştiinţa raporturilor spaţio-temporale dintre componentele mediului terestru Necesitatea armonizării raporturilor dintre componentele mediului geografic Conceptul de geografie a populaţiei şi aşezărilor umane Ramurile geografiei populaţiei şi aşezărilor Geografia populaţiei şi aşezărilor în contextul ştiinţelor ce se ocupă cu studiul populaţiei Geografia populaţiei şi aşezărilor în literatura geografică Preocupari pe plan mondial Preocupări pe plan naţional Evoluţia concepţiilor geodemografice Teorie şi metodologie în studiul populaţiei şi aşezărilor Populaţia ca sistem.

Iată de ce toate senzaţiile fizice, chiar foarte plăcute, care sunt legate de corpul fizic grosier sau chiar cele care sunt legate de starea de fericire astrală nesfârşită le apar ca fiind destul de grosiere şi oarecum inferioare acestor fiinţe cauzale, care sunt deosebit de evoluate spiritual. Fiinţa cauzală îşi epuizează în mod instantaneu dorinţele sale, manifestându-şi sau obiectivându-şi imediat fenomenul, obiectul sau aspectul la care ea aspiră atunci, printr-un act fulgerător de voinţă şi gândire determinativă în acelaşi mod precum marele yoghin BABAJI care, tocmai pentru că atinsese starea cauzală, i-a permis lui LAHIRI Tranziții pierdere în greutate reno nv să-şi epuizeze o anumită dorinţă subconştientă, care era un vestigiu al unei vieţi anterioare, creând şi materializând pentru el un palat magnific.

Acea fiinţă cauzală care nu are drept veşmânt decât voalul ultrarafinat al corpului cauzal este cu uşurinţă capabilă să manifeste şi să insufle chiar viaţă unor universuri fizice sau astrale, după exemplul divin al Creatorului absolut DUMNEZEU. Structura oricărei lumi manifestate fiind un iluzoriu vis cosmic, spiritul divin care are drept corp numai finul voal cauzal este înzestrat cu o imensă şi uluitoare putere creatoare, care se manifestă totdeauna după modelul spiritului absolut şi infinit atotputernic al lui DUMNEZEU.

Un Spirit Nemuritor ATMAN fiind invizibil prin natura sa, el nu poate fi pus în evidenţă decât prin prezenţa unui corp fizic, astral sau cauzal, care totdeauna ne dovedeşte că încă mai există dorinţe fizice, dorinţe astrale sau dorinţe cauzale nesatisfăcute. Fie că Spiritul Nemuritor ATMAN este închis în corpul fizic, în corpul astral sau în corpul cauzal, vulturii dorinţelor fizice, astrale sau cauzale - care se hrănesc din toate slăbiciunile umane, din toate ataşamentele astrale sau din toate percepţiile rafinate cauzale - se adună repede pentru a înlănţui şi pentru a întemniţa Spiritul Divin sau Sinele Etern ATMAN.

Când iluminarea divină ultimă şi înţelepciunea perfectă purifică în mod definitiv fiinţa de toate dorinţele, abia atunci Spiritul Suprem ATMAN poate, fiind încă încarnat în lumea fizică, să se detaşeze complet şi să dezintegreze la rândul său ultimele două învelişuri, cel astral şi cel cauzal. L-am rugat în continuare pe GURUL meu să tranziții pierdere în greutate reno nv cu un şi mai mare lux de amănunte enigmatica lume cauzală.

Pentru a o conştientiza şi a o înţelege cu adevărat, este necesar să fim înzestraţi cu pierde greutatea și devin frumos putere de concentrare mentală şi de interiorizare cu totul extraordinară, care să ne permită să vizualizăm ori, altfel spus, să conştientizăm simultan, închizând ochii, atât universul fizic, cât şi universul astral în întreaga lor imensitate - aeronava astrală luminoasă şi micuţa sa cabină solidă sau fizică - ca neexistând decât numai în gândire, fiind atunci complet obiectivate.

Atunci noi vom putea să conştientizăm foarte clar întreaga creaţie - solide, lichide, gaze, electricitate, plante sau microbi - ca fiind întocmai ca nişte forme specifice ale Conştiinţei lui DUMNEZEU Tatăl. Acest mod de a concepe, cu totul special, este oarecum asemănător cu acela în care un om poate să închidă ochii şi apoi să-şi spună că el există, deşi corpul său fizic este momentan invizibil ochilor săi fizici, nefiindu-i atunci prezent în minte decât ca o foarte clară idee.

Tot ceea ce o fiinţă umană poate să facă numai în minte, fiinţa cauzală o face atunci instantaneu în realitate. Inteligenţa umană cea mai puternică, cea mai vastă, cea mai complex imaginativă, cea mai profundă, cea mai bogată este totdeauna în legătură cu corpul cauzal şi tocmai în felul acesta ea ne permite, printre altele, ghidul privind pierderile de grăsimi îmbrăţişăm simultan un câmp foarte vast de idei, făcând cu putinţă să trecem, cu o viteză care este cu mult superioară aceleia a luminii, în mod supramental, din planetă în planetă, rostogolindu-ne în abisuri misterioase, fără fund, evoluând întocmai ca o cometă printre galaxii, pentru a ne pierde instantaneu în nesfârşita lor puzderie de stele.

Entitatea cauzală se bucură în permanenţă de o astfel de libertate şi forţă, care este extrem de mare, putând întotdeauna, aproape fără efort, să-şi obiectiveze imediat toate gândurile sau aspiraţiile, fără ca vreodată să poată exista în calea acestora vreun obstacol material fizic ori astral, şi fără ca vreodată ea să sufere cea mai infimă limitare KARMA-ică.

 • Поэтому я возвращаюсь домой со всем, что узнал - и я не думаю, что ты сможешь остановить .
 • Cinci modalități de a pierde rapid în greutate
 • Он удивлялся тому, как устная речь вообще выжила, не находя себе употребления, но позднее обнаружил, что люди Лиса очень любили пение и вообще все виды музыки.
 • Его транс был ближайшим возможным приближением к этому позабытому состоянию, способным - он знал это - помочь собраться с Он узнал не так уж много нового для себя: почти обо всем, сообщенном Джезераком, он так или иначе успел догадаться заранее.
 • Когда Элвин кончил, было уже очень поздно, и он вдруг почувствовал никогда не испытанную ранее усталость.
 • Pierde în greutate webster ny
 • Советники избавились от необходимости устраивать Элвину нагоняй и могли теперь заняться своими делами с полным сознанием того, что они, главные граждане Диаспара, выполнили свой долг.

Pentru entitatea cauzală, absolut totul îi este cu putinţă, dar nu orice îi va fi permis. Sufletele lumii cauzale se recunosc ca fiind nişte gnc pierde rapid grăsimea individualizate ale Spiritului Etern al lui DUMNEZEU; gândurile lor, care sunt întotdeauna fulgerător manifestate ca obiecte, sunt singurele care le înconjoară.

Fiinţa cauzală percepe instantaneu, indiferent de distanţă, orice diferenţă, oricât de infimă, care există între corpuri, fiinţe, energii sau gânduri, aceasta numai prin intermediul unor idei pure şi simple.